ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी

ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी

ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।।

ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके

ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके

ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणि नमोऽस्तुते ||

नवरात्रि नवा दिन मां सिद्धिदात्री मंत्र

नवरात्रि नवा दिन मां सिद्धिदात्री मंत्र

नवरात्रि नवा दिन मां सिद्धिदात्री मंत्र 1-ॐ सिद्धिदात्र्यै नम:।’ 2-‘सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी। त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः।।’ 3-‘गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे। वराहरूपिणि शिवे…

नवरात्रि आठवां दिन मां गौरी मंत्र

नवरात्रि आठवां दिन मां गौरी मंत्र

नवरात्रि आठवां दिन मां गौरी मंत्र 1- श्वेते वृषे समरूढा श्वेताम्बराधरा शुचिः। महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा।। 2- या देवी सर्वभू‍तेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै…

नवरात्रि सातवां दिन मां कालरात्रि मंत्र

नवरात्रि सातवां दिन मां कालरात्रि मंत्र

नवरात्रि सातवां दिन मां कालरात्रि मंत्र 1-ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ऊं कालरात्रि दैव्ये नम:। 2- ‘ॐ कालरात्र्यै नम:।’ 3- ‘ॐ फट् शत्रून साघय…

नवरात्रि छठवां दिन मां कात्यायनी मंत्र

नवरात्रि छठवां दिन मां कात्यायनी मंत्र

नवरात्रि छठवां दिन मां कात्यायनी मंत्र 1- ‘ॐ ह्रीं नम:।।  2-या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।। 3-चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना। कात्यायनी…

नवरात्रि पंचम दिन मां स्कंदमाता मंत्र

नवरात्रि पंचम दिन मां स्कंदमाता मंत्र

नवरात्रि पंचम दिन मां स्कंदमाता मंत्र 1. या देवी सर्वभू‍तेषु मां स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 2. महाबले महोत्साहे. महाभय विनाशिनी. त्राहिमाम…

नवरात्रि चतुर्थ दिन मां कूष्मांडा मंत्र

नवरात्रि चतुर्थ दिन मां कूष्मांडा मंत्र

नवरात्रि चतुर्थ दिन मां कूष्मांडा मंत्र 1-या देवी सर्वभू‍तेषु मां कूष्‍मांडा रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: 2-सुरासम्पूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च। दधाना हस्त पद्माभ्यां…

नवरात्रि तृतीय दिन मां चंद्रघंटा मंत्र

नवरात्रि तृतीय दिन मां चंद्रघंटा मंत्र

नवरात्रि तृतीय दिन मां चंद्रघंटा मंत्र 1. पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यम् चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥ 2-ॐ एं ह्रीं क्लीं 3-‘या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण…

नवरात्रि द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी मंत्र

नवरात्रि द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी मंत्र

नवरात्रि द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी मंत्र 1. ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी। सच्चीदानन्द सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते।। 2. ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः॥ 3-या देवी सर्वभूतेषु…